Tillgänglighet

Bastasjö Friskola som står bakom och administrerar den här webbplatsen vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur bastasjofriskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats och digitala tjänster. Därför strävar vi efter att webbplatsen i hög grad ska vara förenlig med nivå AA i standarden ”Web content accessibility guidelines” version 2.1.

Vi är medvetna om att webbplatsen inte är tillgänglig fullt ut och arbetar löpande med att åtgärda redaktionella tillgänglighetsproblem. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument, såsom PDFer, är inte tillgänglighetsanpassade.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll: Karta från Google Maps under sidan för Kontakt.

Vad du kan göra om du inte kan ta del av webbplatsens innehåll

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver ta del av innehåll på bastasjofriskola.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela VD Malin Lundström eller skolan direkt via telefon eller epost.

Malin Lundström, VD
Telefon:
0765-346480
E-post: malin.lundstrom@karlskronamontessori.se

Bastasjö Friskola
Telefon: 0455-655 985
E-post: info@bastasjofriskola.se

Här kan du läsa mer om tillgänglighet till digital offentlig service.
(länk till Myndigheten för Digital Förvaltning)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
(länk till Myndigheten för Digital Förvaltning)

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning med hjälp av checklistor och verktyg som finns på hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Den senaste bedömningen gjordes 2023-09-20.

Ytterligare information om tillgänglighet

Här kan du läsa mer om digital tillgänglighet och vilka krav som finns på offentliga aktörers webbplatser.
(länk till Myndigheten för Digital Förvaltning)