Verksamheten

Skola

Vi är den lilla skolan med den starka vi-känslan som lägger grunden för att livslångt lärande med utbildade, drivna och engagerade pedagoger. Vi-känslan förstärks då personalen på fritidshemmet är en naturlig del av elevens skoldag. I årskurs F-3 undervisar elevernas egen mentor i de flesta ämnen, i årskurs 4-6 träffar eleverna olika ämneslärare.

Trygghet och arbetsro

På vår skola möter våra elever en strukturerad och tillgänglig lärmiljö som skapar goda förutsättningar för arbetsro och möjlighet för utveckling. Detta bidrar till en hög undervisningskvalitet. Vi tror på våra elevers förmåga att lyckas. Genom att stötta och utmana våra elever skapar vi en miljö där de kan växa och utvecklas på bästa möjliga sätt. När eleverna lämnar oss på Bastasjö Friskola gör de det med bästa tänkbara förutsättningar.

Studenterna i klassrummet
Elever som samarbetar och kommunicerar genom kooperativt lärande-metoder

Kooperativt lärande på vår skola

Kooperativt Lärande är ett arbetssätt där läraren organiserar samarbete mellan elever. Forskning visar att elever gynnas både kunskapsmässigt och socialt genom att samarbeta. Genom att använda olika strukturer (metoder) i undervisningen skapar vi en positiv klassrumsmiljö där våra elever kommunicerar, stöttar och uppmuntrar varandra att lära.

Lärmiljö

Skolan erbjuder en tillgänglig lärmiljö i alla klassrum. En tillgänglig lärmiljö syftar till att skapa en undervisningsmiljö där alla elever har lika möjlighet att delta och lära sig. Ett samspel mellan den pedagogiska, fysiska och sociala miljön är viktigt för oss.

Unga elever studerar och läser i Bastasjö Friskolas olika lärmiljöer