Information

Försäkringar

Alla barn och elever som är inskrivna i fritidshemmet och skola är under verksamhetstiden försäkrade med en olyckfallsförsäkring genom Svedea AB. Olyckfallsförsäkringen omfattar skador orsakade av olycksfall, vilket betyder att den inte täcker sjukdomsrelaterade skador. Skadeanmälan skickas direkt till Svedea.

Mer information om försäkringen och hur du gör en skadeanmälan hittar du på Karlskrona kommuns hemsida.