Verksamheten

Fritidshemmet

Vi erbjuder plats i fritidshemmet till alla elever från förskoleklassen fram till dess att eleven fyller 12 år. Fritidshemmet har två avdelningar som är åldersindelade. Eos för elever F-1 och Hercules för år 2-6. Under veckan så erbjuds inskrivna elever olika aktiviteter såsom, utevistelse, utmaningar, pyssel, utflykt i närområdet och skogen, lek och andra aktiviteter som främjar och uppmuntrar till rörelse.

För att bidra till energi och kraft för att lära så är det viktigt att vi kan erbjuda en bra och näringsrik kost på fritidshemmet.Frukost serveras på morgonen som ger en bra start på dagen. Mellanmål serveras på eftermiddagen och senare under eftermiddagen också en frukt till inskrivna elever. Under lovdagar serveras eleverna också lunch.

Ansök om plats i fritidshemmet

När ditt barn är i behov av fritidshemsplats kontaktar ni rektor Annika.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet 06:15-17:30 alla vardagar.

Närbild på pojke som hoppar hage under rasten i skolan

Social interaktion och lek på fritids främjar lärande

fritidshemmet bedrivs pedagogisk verksamhet och tillsammans med skolan så kompletteras lärandet främst utifrån läroplanens första och andra del som handlar om skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer. Uppdraget för fritidshemmet är att bidra till elevens utveckling och lärande genom lek, rörelse, kommunikation, social interaktion, praktiska och estetiska uttrycksformer.

Fritidshemmet erbjuder en mängd olika aktiviteter under veckan som anpassas efter elevernas intressen och behov. Att få lära genom lek, rörelse, spela spel, pyssel, aktiviteter både inne och ute utvecklar elevens sociala färdigheter och samarbetsförmåga.