Information

Ledighet

Enligt skollagen kan lärare bevilja upp till tio dagars ledighet. Därefter beslutar rektor och i vissa fall styrelsen. Vårt uppdrag är att ge era barn/ungdomar den utbildning som skollagen säger. Ett läsår har ca 180 dagar, vi behöver majoriteten av de dagarna för att kunna fullfölja uppdraget. Om ert/era barn ska vara lediga från skolan finns ledighetsansökan i InfoMentor. Vi är tacksamma om ni försöker lägga semesterresor då våra elever har skollov. Tänk på att lämna ansökan i god tid.

OBS! Viktigt att tänka på är att årskurs 3 och 6 har nationella prova. Under dessa perioder beviljas inga ledigheter. För exakt tid ta kontakt med elevens lärare eller läs mer på Skolverkets hemsida.

 

Meddela fritids

Inför lov och andra ledigheter vädjar vi till er som har barn inskrivet att det är viktigt att ni meddelar förändringar eller om ditt barn inta ska komma som planerat. Vi har ett stort ansvar för våra elever och planerar både aktiviteter och bemanning utifrån förväntat antal elever som ska komma till oss.