Drönarbild över Bastasjö Friskola

Bastasjö Friskola rustar eleverna för framtiden!

Det är känt att fysisk aktivitet har en positiv verkan på hjärnan och förbättrar fokus såväl som inlärning. Vi erbjuder en aktiv skoldag som främjar lärandet och bidrar till balans mellan knopp och kropp.

På Bastasjö friskola har vi en verksamhet som främjar lärande och språkutveckling. Med språket som redskap ska alla elever få de kunskaper och färdigheter som rustar dem för framtiden.

Vår vision och värdegrund

Skola

Fritidshemmet

Vår övertygelse är att fokus på språkutveckling och en positiv språkmiljö tillsammans med rörelse bidrar till en gynnsam inlärningsmiljö. Struktur, tydligt ledarskap och goda relationer är också viktiga faktorer för att skapa en trygg och stabil miljö för ett livslångt lärande.

Vi är den lilla skolan med den starka vi-känslan som lägger grunden för att livslångt lärande med utbildade, drivna och engagerade pedagoger. Våra elever möter en strukturerad och tillgänglig lärmiljö som skapar goda förutsättningar för arbetsro och utveckling.

Fritidshemsverksamheten vänder sig till elever från förskoleklass upp till 12 års ålder. Skolan har två åldersindelade avdelningar. Under en vecka så erbjuda eleverna olika aktiviteter såsom utmaningar, pyssel, utflykt i närområdet och skogen, lek och rörelse.

Åk 4 har haft en fantastisk dag med Lions, Blekinge Arkipelag och Skogsstyrelen vid Bastasjön. 

#Bastasjöfriskola #åk4 #biologi #naturen #lionsclub #blekingearkipelag #skogsstyrelsen #atwexa  #Bastasjö #Hässlegården
Brandutbildning åk 5 och fältstudier åk 6. Härligt engagerade elever ☀️😀

#Bastasjöfriskola #karlskronafriskolor #åk5 #åk6 #biologi #geografi #brandutbildning #Bastasjö #Hässlegården #atwexa
Åk 6 har planerat en stad på tekniken. Nu bygger de byggnader och vägnät. 

#Bastasjöfriskola #karlskronafriskolor #kooperativtlärande #skapande #teknik #åk6 #Bastasjö #atwexa #hässlegården
bastasjöfriskola #bastasjofriskola #f-6 #atvexa#friskola #karlskronafriskolor #fritids#kul#fokus#pyssel#klippdockor#färglägga#klippa