Information

Ordningsregler

På Bastasjö Friskola vill vi tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare samarbeta, för att bidra till en uppväxtmiljö som skapar fungerande individer i vårt framtida samhälle. Arbete pågår i arbetslagen och formuleras i skolans övergripande planer. Dessa bygger i sin tur på värdegrunden såsom den kommer till uttryck både i skollag och läroplan.

Med stöd av gemensamma ordningsregler och ömsesidiga förväntningar mellan skola – elever, skola – föräldrar (vårdnadshavare) konkretiseras ytterligare viktiga aspekter för att lyckas i detta arbete.