Information

Ansök till Bastasjö Friskola

Inför skolvalet

När du som vårdnadshavare står inför valet av skola, är det säkert flera viktiga faktorer att beakta. Det kan vara närheten till skolan, pedagogiken, kamrater, kvalificerade lärare, skolans storlek eller om skolan har eget kök. Att göra ett informerat val säkerställer att skolan passar ditt barns behov och främjar deras utveckling på bästa möjliga sätt. För att kunna göra just det är du är välkommen att ta del av Skolinspektionens beslut om kvaliteten på Bastasjö friskola efter sin granskning av vår verksamhet, eller läsa mer om oss på den här sidan.

Antagningsprocess

Varje årskull har en egen kö. Vi tillämpar syskonförtur och kö-plats efter anmälningsdatum.

Kö-brev skickas till vårdnadshavare vid antagningen av förskoleklassen och löpande under läsåret om lediga platser finns i andra klasser. När en elev börjar på skolan har eleven automatiskt plats på vårt fritidshem fram till dess att eleven fyller 12 år.

Läs på om oss

Det är inte bindande eller någon kostnad att anmäla sig till vår kö. Ju tidigare du ställer ditt barn i kö, desto större möjlighet att få plats hos oss. Vill du veta mer om hur vi jobbar på Bastasjö friskola? Tryck här.

Ställ ditt barn i kö

Välkommen att ställa ditt barn i vår kö, detta gör du genom att fylla i vårt ansökningsformulär, som du hittar via den här länken.

Antagningsbesked

Du får ett meddelande via mail om att vi tagit emot din kö-anmälan och när det är dags för ditt barn att börja hos oss så får du en inbjudan till skolan.