Information

Klagomålshantering

Vår verksamhet ska grunda sig på trygghet och tillit med elevens välmående och utveckling i fokus. Om en elev eller vårdnadshavare har en synpunkt eller ett klagomål att framföra till oss vill vi bemöta detta så snabbt och bra som möjligt för allas bästa.

Ett klagomål eller en synpunkt ska hanteras av de som har bäst kännedom om elevens situation, därför är det enligt denna ordning vi hanterar ett klagomål eller en synpunkt:

  1. Vänd dig till närmsta pedagog eller till den pedagog det berör, förhoppningsvis hittar ni en bra lösning.
  2. Om en lösning inte skapats blir nästa steg att du tar kontakt med skolans rektor, Annika Lundin.
  3. Skulle inte en lösning skapats med rektor så är nästa steg att du tar kontakt med VD Malin Lundström.
  4. Skulle inte en lösning skapats med VD så är nästa steg att du tar kontakt med styrelseordförande Per Marteus.
  5. Sista steget är att du tar en kontakt med skolinspektionen.

Synpunkter tar vi gärna emot såväl muntligt som via mail. Ett klagomål vill vi initialt ha skriftligt. Om vi får in ett klagomål så vill vi bemöta detta så snart som möjligt genom ett samtal/möte för att komma fram till nödvändiga åtgärder. Alla klagomål som kommer in till skolans pedagoger och rektor rapporteras till huvudmannens styrelseordförande.

Med hopp om ett fint och kvalitativt samarbete som skapar goda lösningar istället för klagomål.

Klagomålshanteringens lagstöd: Skollag 2010:88 kap.4 §8