Information

InfoMentor

Vi kommunicerar och informerar med er vårdnadshavare via InfoMentor. När ditt barn börjar på vår skola får du som vårdnadshavare inloggning till plattformen. Varje vecka får elever och du som vårdnadshavare övergripande veckoinformation. Det är också via InfoMentor du får tillgång till kontaktuppgifter, ditt barns individuella utvecklingsplan, omdömen och betyg från år 6.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att hålla dig uppdaterad av den information vi delger samt registerna ditt barns frånvaro, och om ditt barn är inskrivet i fritidshemmet registrera omsorgstiden för ditt barn.

Om du får bekymmer med inloggningen till Infomentor kan du skicka ett mail till skolans rektor Annika.